Kontakt

FEEDPRODUCT - WINKER, s. r. o.
Nižný Orlík 92
090 11  Vyšný Orlík

IČO: 45324824
IČ DPH: SK2022964900

Tel./fax: +421 54 7521329

Ing. Nataša Vargová (konateľka spoločnosti):
0902 923 121, natasa.vargova@feedproduct.sk

Ing. Emil Capcara (technický úsek):
0902 923 124, emil.capcara@feedproduct.sk

Valéria Hudáková (logistika a odbyt):
0902 923 125, valeria.hudakova@feedproduct.sk
© Copyright FEEDPRODUCT - WINKER, s. r. o. Všetky práva vyhradené.