Kŕmne zmesi pre ošípanéKŕmne zmesi pre ošípané

OŠ 01 ČOS 1
OŠ 02 ČOS 2
OŠ 03 A 1
OŠ 06 VUL
OŠ 08 PBK
OŠ 09 PKK
OŠ 10 KA
kompletná kŕmna zmes pre skorý odstav prasiatok - predštartér
kompletná kŕmna zmes pre skorý odstav prasiatok - štartér
kompletná kŕmna zmes pre výkrm ošípaných do 35 kg živej hmotnosti
kompletná kŕmna zmes pre výkrm ošípaných od 35 do 120 kg živej hmotnosti
kompletná kŕmna zmes pre prasné prasnice a pre prasničky nad 30 kg živej hmotnosti
kompletná kŕmna zmes pre dojčiace prasnice
kompletná kŕmna zmes pre plemenné kance


Kŕmne zmesi sú dodávané v 30 kg a 10 kg balení.

Späť na ponuku kŕmnych zmesí
© Copyright FEEDPRODUCT - WINKER, s. r. o. Všetky práva vyhradené.