Kŕmne zmesi pre hovädzí dobytok

Kŕmne zmesi pre hovädzí dobytok

HD 02 TKŠ
HD 03 MDB
HD 04 MDG
HD 05 HŽB
HD 06 HŽB
HD 08 HŽG
HD 09 HŽG
HD 10 DOG
HD 11 DOP
HD 12 DOP
doplnková kŕmna zmes na odchov teliat-štartérová
doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok - bielkovinová
doplnková kŕmna zmes pre mladý dobytok - glycidová
doplnková kŕmna zmes pre výkrm HD - bilekovinová I.
doplnková kŕmna zmes pre výkrm HD - bielkovinová II.
doplnková kŕmna zmes pre výkrm HD - glycidová I.
doplnková kŕmna zmes pre výkrm HD - glycidová II.
doplnková kŕmna zmes pre dojnice - glycidová
doplnková kŕmna zmes pre dojnice s dennou produkciou mlieka do 25 l - produkčná
doplnková kŕmna zmes pre dojnice s dennou produkciou mlieka nad 25 l - produkčná


Kŕmne zmesi sú dodávané v 30 kg a 10 kg balení.

Späť na ponuku kŕmnych zmesí
© Copyright FEEDPRODUCT - WINKER, s. r. o. Všetky práva vyhradené.